MUVIETNAM-SS2.VN - Mu Season 2.0 | Webzen
OPEN BETA ALPHA TEST
RESET 5 LẦN/NGÀY Bán miễn phí tất cả item bằng zen để thử nghiệm
EXP : 100x - Tỉ Lệ Drop: 5% Tạo tài khoản mới : 10m Zen
Tạo nhân vật mới : 400 Level / 0 Reset / 1500 Point / 10 triệu Zen Tạo nhân vật mới : 400 Level / 0 Reset / 65000 Point / 100m Wcoin
Phiên Bản : Season 2.0 Plus - Max Wing 2 - Item Ex380 - max 2 option Kết thúc thời gian Alpha Test sẽ xóa toàn bộ nhân vật
KHÔNG FULL THẦN - KHÔNG SOCKET Thời gian mở Alpha Test : 13h ngày 13/09/2021
Thời gian Open Beta : 13h00 15/09/2021 Thời gian kết thúc Test : 23h ngày 14/09/2021
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không Không
3 Không Không
4 Không Không Không
5 Không Không
10 Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Boss Vàng 2,3 2:00 | 6:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 Box 1-2-3-4-5, Hàng Ngày Lorencia,noria,atlans,tankan

Lâu Đài Máu 2 01:30 | 05:30 | 9:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 Các Loại Ngọc Hàng Ngày 500 quái vật Blood cấp 7 rơi 1 ngọc

Quảng Trường Quỷ 2 01:00 | 05:00 | 9:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 Các Loại Ngọc Hàng Ngày 500 quái vật Devil cấp 6 rơi 1 ngọc

Hỗn Nguyên Lâu 2,3,4 01:00 | 5:00 | 9:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 Đồ Thần,Ngọc Hàng Ngày Mua vé Tại Bar Lorencia

Thỏ Ngọc 2,3 8:40 | 14:40 | 19:40 | 20:40 Các loại ngọc Hằng Ngày Atlans0 PK (43 37) ( 48 21 ) ( 25 52 )

Phù Thủy Trắng 2,3,4 01:15 | 5:15 | 9:15 | 13:15 | 17:15 | 21:15 Ngọc Ước Nguyện Hàng Ngày Lorencia,Noria,Davias

Rồng Đỏ 3,4 1:45 | 9:45 | 17:45 | 23:45 Ngọc Tâm Linh Hàng Ngày Lorencia,Noria,Davias

Tổ Đội Săn Ngọc 1 19:00 | 21:00 Các Loại Ngọc Thứ 7 chủ nhật Atlans0 PK (43 37) ( 48 21 ) ( 25 52 )

Sự Kiện Mùa Hè 10 13:15 | 21:15 Ngọc, Wcoin, Ruud Hàng Ngày Atlans0 PK - Devias 4 NonPK

Thiên Sứ Anh Hùng 10 20:00 Các loại Ngọc, Box, Wcoin, Ruud Team Blue-Red NPC Lorencia

( Tọa độ : 130,121 )

Thiên Sứ Siêu Boss 10 20h30 Item Exl, Đồ Thần, Wcoin, Ruud Hàng Ngày Dungeon3

Thiên Sứ Medusa 10 17:35 | 23:35 Item Exl, Wcoin, Ruud Hàng Ngày Swam Of Peace (202,112)

Thiên Sứ Quỷ Vương 10 13h35 | 19:35 Item Exl, Wcoin, Ruud Hàng Ngày Aida 1 (123,30)

Thiên Sứ Raklion 10 Hồi sinh sau 4h bị giết Item Exl, Wcoin, Ruud Hàng ngày Raklion 2

Thiên Sứ Kundun 2,10 09:35 | 21:35 Đồ Thần, Wcoin, Ruud Hàng Ngày Kalima 7

Công Thành Chiến 20 20:00 Chủ Nhật Quà Admin công bố 1 Tuần / 1 Lần Map Công Thành